Gradaties en eisen


Wijzigingen voorbehouden. Wat wij hier vermelden is niet definitief en ook niet bindend!

Hieronder staan de graden en de eisen van een examen voor die graad. Elk examen komt ook met een theoretisch deel.

10de graad:

 • Volwaardig lid worden van de Vereniging Algemene Krijgskunst, door middel van het ondertekenen van een tweetal lidmaatschapsformulieren, welke ook ondertekend zijn door een administrateur van de vereniging.

9de graad:

 • Vijftien slagen afweren of blokkeren met wapen naar keuze. Traag uitgevoerde horizontale en verticale slagen worden door een leraar met een eenhandig wapen gericht op hoofd, zij, handen, knieën. Hiertegen dient verdedigd te worden vanuit een enigszins juiste houding.
 • Zonder tegenstander op een juiste manier zichzelf kunnen verplaatsen zonder uit balans te raken.

 • Correcte slagen uitvoeren, zowel horizontaal, verticaal als diagonaal richting het bovenlichaam.

 • Kunnen uitleggen wat voor invloed de omgeving, wapenkeuze en eventueel het fysiek van de tegenstander hebben op een komend gevecht.

 • Technisch sparren tegen zwaard. Hierbij moeten blokkeringen, weringen en ontwijkingen getoond worden.

 • 10 slagen vanuit stilstand op een jo die verticaal op de grond staat, 5 slagen moeten raak zijn. Controle is hierbij het belangrijkst.

 • De eerste kata uitvoeren met correcte houdingen.

8ste graad:

 • Dertig aanvallen bestaande uit slagen en steken afweren of blokkeren met wapen naar keuze. Slagen en steken uitgevoerd door een leraar met een eenhandig wapen, gericht op hoofd, zij, handen, knieën. Dit vanuit een juiste houding en met behoud van balans.

 • De verplaatsingen van een tegenstander op een juiste manier kopiëren. Hierbij de juiste (veilige) afstand bewaren.

 • Tien verschillende aanvallen demonstreren zonder tegenstad en kunnen verwoorden wat het effect vandien zou zijn.

 • 10 Haya Suburi-slagen demonstreren met een shinai, waarvan 5 raak moeten zijn op de punt van een andere shinai die verticaal staat.

 • Technisch sparren tegen iemand met twee wapens.

 • De eerste kata uitvoeren met correcte aanvallen en houdingen.

 • Met een aanval naar keuze een correcte precisieaanval uitvoeren.

7de graad:

 • Vijftien verschillende aanvallen uitvoeren met iets tegenstand, de tegenstander beweegt zich door de ruimte, verdedigt licht en valt af en toe aan. Wapen naar keuze.

 • Semi-contact sparren zwaard tegen zwaard.

 • 20 Haya Suburi-slagen demonstreren met een shinai, waarvan 15 raak moeten zijn op de punt van een andere shinai die verticaal staat.

 • Met een ander wapen dan een zwaard technisch sparren tegen iemand met een stok/bo.

 • Valbreken en rollen demonstreren.

 • Zwaardworstelen met een leraar, hier is het inzicht en het zichtbare begrip van dit concept van belang, nog niet zo zeer het ‘punten maken’. Geen zwaarden pakken!

 • De eerste kata uitvoeren met juiste houdingen, bewegingen en met beleving.

 • Met een steek of stoot door een dunne hardboard plaat heen kunnen gaan.

 • Precisieaanvallen diagonaal naar onder en boven demonstreren.

 • Langzaam een parcours met hindernissen en (precisie) doelwitten veilig afleggen.

6de graad:

 • Vijftien verschillende aanvallen uitvoeren met iets tegenstand, de tegenstander beweegt zich door de ruimte, verdedigt licht en valt af en toe aan. Dit moet eerst met een eenhandig, en daarna een tweehandig zwaard uitgevoerd worden.

 • Semi-contact sparren zwaard tegen zwaard, met afwisseling van slagen. Proberen de tegenstander te verrassen.

 • Valbreken en rollen met bewapening.

 • Uitleggen en demonstreren hoe te ontwapenen en hoe dit te voorkomen.

 • Zelfstandig een eenpersoons kata maken, theatraal of realistisch doet er niet toe.

 • Acties en reacties bedenken en uitvoeren bij zwaardworstelen waarbij het zwaard is/wordt gegrepen.

 • Kunnen werpen en mensen laten struikelen, veiligheid hierbij is het belangrijkste concept.

 • Aanvallen en verdedigingen demonstreren met een ander wapen dan een zwaard, tegen hetzelfde wapen.

 • Met een horizontale slag een tweetal precisiedoelwitten raken.

 • Een precies punt op een dunne hardboard plaat raken teneinde deze te penetreren.

5de graad:

 • Een vijftal correcte riposten uitvoeren tegen aanvallen door de leraar.

 • Met semi-contact sparren laten zien dat je mesvechten kent en beheerst.

 • Onbewapend iemand ontwapenen en/of uitschakelen die een mes hanteert.

 • Je snel en veilig kunnen verplaatsen door de ruimte met getrokken wapen. Inclusief rollen, sprongen, duiken, vallen en meer. Tijdens dit parcours loopt/lopen 1 of 2 leraren met de persoon mee en vallen hem af en toe aan.

 • Met snelheid een drietal precisiedoelwitten raken met drie slagen.

 • Met een diagonale slag een tweetal precisiedoelwitten raken. Omhoog en omlaag.

 • Samen met een andere leerling een theatrale of realistische kata voorbereiden en tonen, vrije wapenkeuze.

4de graad:

 • Een parcours met hindernissen en doelwitten snel en veilig afleggen.

 • Samen met een andere leerling een theatrale of realistische kata voorbereiden en tonen. Een andere vorm dan bij 5de graad. Vrije wapenkeuze.

 • De voor- en nadelen noemen en demonstreren van drie verschillende wapens (geen ‘doorgaans’ zwaard).

 • Sparren met een tweetal wapens.

 • Sparren met een wapen en schild. Bij beide sparsituaties kwaliteiten tonen die kenbaar maken dat er geoefend is en begrip is gevormd voor deze wapens.

3de graad

 • Een specifieke vaardigheid demonstreren. Zoals o.a.: (kruis)boogschieten, speer- bijl- of meswerpen, vechten te paard.
 • Een 2-tegen-1 kata tonen
 • Onbewapende verdedigingen demonstreren tegen aanvallen met zwaard en/of speer.

2de graad

 • 2-tegen-1 sparren
 • Geblinddoekt een precisiedoelwit raken.

1ste graad

 • Significante bijdrage (niet in €) aan de VAK leveren.
© Copyright VAK-Almere - Designed by Pexeto