Algemene ledeninformatie


Algemeen:
Zelfontwikkeling van leden staat bij ons centraal. Zelf zullen de leden met onze hulp ontdekken wat al dan niet effectief is tegen menig (on)bewapende vechtkunsten. Het concept is vrije training, alles wat te beoefenen valt, is bij ons te leren van onszelf en eigen initiatief. De toegevoegde waarde voor de sporters is dat ze niet gebonden zijn aan stijlen of bureaucratie, wat bij menig andere (vecht)sporten wel het geval is. Het gaat er puur om: wat zou het beste werken? Dit zet ook de leden aan de slag om zelf ideeën op te doen en zich te ontwikkelen.

Functies
Een vereniging heeft bestuursleden nodig die bepaalde kritieke functies vervullen. Een lid kan meerdere functies bekleden en functies kunnen door meerdere personen bekleed worden die dan hun taak of taken samen verdelen en/of uitoefenen. Wanneer een lid een functie bekleedt, is hij bestuurslid. Zijn bestuur is dan beperkt tot zijn/haar functie. Het uitoefenen van een functie is verantwoordelijkheid van het betreffend bestuurslid. Bij eventuele klachten of problemen omtrent de vereniging dient elk bestuurslid te fungeren als aanspreekpunt, wie dan de informatie aan de verantwoordelijke doorgeeft. Hieronder een lijst van functies en beschrijvingen vandien.

- Directie
In eerste instantie maken enkel de oprichters deel uit van de directie. De directie bepaalt welke leden welke functies mogen vervullen en eventueel ook hoe lang, waar, enzovoorts. Leden mogen een aangeboden functie altijd wijgeren. Een functie neerleggen dient een bestuurslid bij een van de directieleden te doen. Een directielid heeft inkijk in de uitvoering van alle functies, ter controle en (eventueel) correctie. De directie heeft te allen tijde het recht om iemand van zijn functie te ontheffen. Bij misgedraging, regelbreking of enigszins onredelijk gedrag heeft de directie bevoegdheid een (bestuurs)lid uit de vereniging te zetten. De directie zal ook beslissen over verenigingsuitgaven en aankopen. Al deze besluiten zullen met een meerderheid van stemmen (binnen de directie) genomen worden. Indien er geen meerderheid van stemmen is, gebeurt/verandert er niets.

- Penningmeester
De penningmeester houdt de geldzaken bij. Inkomsten en uitgaven worden door hem/haar genoteerd, geregistreerd en gearchiveerd in een (of meerdere) fysieke map(pen). Deze map(pen) zal de penningmeester zelf onder zijn beheer houden. Indien er sprake is van een kas, zal een penningmeester hier verantwoordelijk voor zijn.

- Administrateur
De administrateur houdt de ledenadministratie, de bevoegdheden per (bestuurs)lid en eventuele graden bij in een fysieke map die hij zelf onder zijn beheer houdt. Aanmeldingen gaan ook via deze persoon. De administrateur heeft zelf geen beslissingsbevoegdheid, maar houdt enkel de stand van genoemde zaken bij. De administrateur is verplicht aspirant leden te weigeren indien aangegeven door de directie.

- Wapenmeester
De wapenmeester houdt het inventaris aan wapens, schilden, bepantsering en andere uitrusting bij. Alvorens zelf gefabriceerd gereedschap gebruikt wordt, dient het door een wapenmeester geïnspecteerd en goedgekeurd te worden. Indien nodig zal een stuk periodiek gecontroleerd worden. Bij conflict van besluiten van wapenmeesters zullen alle wapenmeesters hierover stemmen. Bij geen meerderheid van stemmen wordt het voorwerp afgekeurd.

- Woordvoerder
De woordvoerder is bij publiekelijke evenementen en activiteiten waarbij eenieder zomaar kan komen kijken aanwezig om publiek te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden. Hij zorgt ervoor dat omstanders de activiteit niet hinderen en dat de activiteit anderen niet of zo min mogelijk stoort. Op dat moment vertegenwoordigt hij de VAK.

- Instructeur
De instructeur heeft bevoegdheid tot lesgeven. Onder lesgeven wordt verstaan: het overbrengen van kennis en/of vaardigheden van 1 of meer instructeurs op 1 of meer leerlingen. De instructeurs moeten ook ruime kennis hebben van hetgeen wat ze overbrengen aan informatie. Dit zal kennis zijn op basis van wapenkennis, geschiedenis, vechtvaardigheden, wapenmakerij, maar vooral op gebied van lesgeven. Het kan voorkomen dat de directie een instructeur enkel bevoegd tot het geven van les(sen) in slechts 1 of een aantal categoriën.

Disciplines
De instructeurs zullen hun en onze kennis op verschillende manieren, in verschillende catagoriën overbrengen op de leerlingen. Wanneer iemand ruime kennis van een (of meerdere) sporten heeft, zullen wij daar maximaal gebruik van maken en met deze persoon gaan werken om zijn en onze kennis en vaardigheden te verbreden. Wij zullen echter niet zijn sport gaan geven. Wel zullen wij technieken, principes en houdingen gebruiken, ermee experimenteren en gebruiken wat we kunnen. Gebruiken wat nuttig is en verwerpen wat overbodig is.  Hieronder staan de disciplines waarin les zal worden geven.

Theorie
Wapenkennis. Tijdens deze lessen zal inzicht verschaft worden over verschillende wapenstypes, wapen(/schild)combinaties en stijlen. We leren de stijlen en wapens herkennen, de voor- en nadelen vandien en de verschillen in hanteren, wat toepasbaar wordt in de basis. Deze kennis is op te halen uit boeken en eigen ervaringen. Als we het niet weten, gaan we het een keer proberen!

Wapenmakerij. We gaan met onze leden zelf (oefen)wapens maken op een zo goedkoop, makkelijk en veilig mogelijke manier. Dit is een budgetbewuste manier van middelen creëren. Hierin wordt ook onderhoud van wapens besproken en hoe om te gaan met je spullen zodat ze zo lang mogelijk mee gaan en functioneel blijven. Het is belangrijk om een duidelijk doel voor je wapen voor ogen te hebben (sparren of basis/kata) zodat je je creatie daarop kan afstemmen en het wapen niet afgekeurd zal worden. De te maken wapens zullen persoonsgebonden zijn, kosten daarvoor zullen dus ook voor de leden komen die ze maken. De informatie hiervoor is grotendeels van internet te halen, maar vooral door veel logisch nadenken, uitproberen en het gratis advies van een vakkundig houtbewerker zullen we ver komen.

Geschiedenis. Bij geschiedenis hebben we het over afkomst van de stijlen en wapens, hoe en waarom vroeger gevochten werd, strategiën en tactieken. Tijdens deze lessen bespreken we ook hoe men vroeger wapentuig maakte, waarmee en waarom op die specifieke wijze (indien van toepassing). We zullen tot redelijke diepte ingaan op de verschillende volken en groepen van vroeger die de wapens die wij gebruiken om te sporten, gebruikten om te overleven. Deze informatie halen de instructeurs vooral uit boeken en geschriften, eventueel van internet. Het zou leuk zijn om eens in de zoveel tijd een gastinstructeur van buitenaf (expert) het woord te laten doen en specifieke uitleg te geven, indien er animo voor is.

Praktijk
Basis. Dit is het breedste, belangrijkste en waarschijnlijk moeilijkste onderdeel van alle training. Voordat men aan de volgende disciplines kan beginnen moet men de basis (deels) onder de knie hebben. Hieronder wordt onder andere verstaan: voetenwerk, slagen, weringen, standen, houdingen, hand-oog coördinatie en controle. Vooral controle is belangrijk, leden dienen hun slagen en steken te (kunnen) controleren voordat ze geschikt zijn om verder te gaan naar een van de volgende onderdelen, met uitzondering van kata%u2019s die men alleen beoefent.

Kata’s. Kata is Japans voor vorm. Door middel van een van tevoren ingestudeerd gevecht, met of zonder tegenstanders, laten wij zien wat voor technieken wij beheersen en hoe dat toe te passen. Dit zal opgedeeld zijn in twee sub-onderdelen. Functioneel en theatraal. Functionele kata’s bestaan om je vaardigheden te verfijnen en te oefenen en om aan te geven wat je kan en hebt geleerd. Theatrale kata’s zijn voor show. Het zijn demonstraties die minder functioneel zijn en meer sierlijke en mooie bewegingen bevatten dan functionele kata’s. Dit zou bij een show of theaterstuk mooier zijn om naar te kijken dan een functionele. Dit wordt gedaan met houten of kunststof wapens. Indien een hoger niveau is bereikt, kan men over gaan op het gebruik van ‘stage-steel’ wapens.

Full Contact Sparren. Dit is een onderdeel waarbij gebruik wordt gemaakt van houten of kunststof wapens, waarmee ook de kata’s geoefend worden. Men dienst hier volledige bescherming aan te hebben zodoende geen verwondingen op te lopen. Dit bestaat sowieso uit een helm en beschermende handschoenen. Afhankelijk van de onderlinge afspraken en overeengekomen raakdoelen dienen andere delen van het lichaam (borst, knieën, benen) ook beschermd te zijn. Raakdoelen dienen te allen tijde beschermd te zijn! Een Wapenmeester zal van tevoren controleren en inspecteren of een beschermingsstuk voldoet en waar het aan voldoet. Zo kan je op volle kracht vechten zonder elkaar te bezeren. Het doel van dit geheel is het toepassen van je vaardigheden en kijken wat er ontbreekt, wat werkt, waar je staat en hoe vechten (met wapens) nou eigenlijk echt werkt. Met deze manier van sparren zullen we historische gevechten zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Toeschouwers moet hierbij uit veiligheidsoverwegingen afstand houden.

Semi-Contact Sparren. Dit onderdeel is gelijk aan FCS, behalve in het feit dat er veel rustiger en gecontroleerde gevochten wordt. Dit resulteert in een mindere mate van bescherming. Van tevoren worden er regels besproken over welke vlakken wel en geen raakvlakken zijn. Deze delen dienen op een goedgekeurde manier beschermd te zijn. De meest gangbare manier is het dragen van handschoenen waarbij handen doelwit zijn en uitschieters naar de armen gedoogd worden.

© Copyright VAK-Almere - Designed by Pexeto